Wednesday, 24 October 2012

INOVASI PANITIA SAINS


Inovasi dalam pembelajaran sendiri dapat dilakukan dalam berbagai macam inovasi. Seperti inovasi pembelajaran kuantum; inovasi pembelajaran kompetensi; inovasi pembelajaran kontekstual; serta inovasi pembelajaran Electronic-learning ( E-learning).

Terdapat pelbagai pendapat yang menyenaraikan bahan ICT mencakupi senarai berikut:
  • pemacu keras 
  • mesin kalkulator sehinggalah super komputer
  •  projektor / LCD
  •  LAN (local area network) dan WAN (wide area networks)
  • Kamera digital, games komputer, CD, DVD, telefon selular, satelit telekomunikasi dan serat optik
  • mesin komputer dan robot
  • PDA

Pasukan Panitia Sains berusaha menggunakan ICT sebagai alat pemudah komunikasi.  Hubungan guru dan murid untuk menyampai maklumat mengenai prestasi murid terutamanya tanpa mengira ruang masa dan lokasi tanpa sempadan. 
     Cara komunikasi menggunakan mod 'worksheet' MSExcel <sila lihat halaman semakan kerja>.  Komunikasi ini diharapkan dapat memberi gambaran awal kepada ibubapa tentang pembelajaran anak-anak mereka di sekolah

MAKSUD ICT

No comments:

Post a Comment